Кассовый аппарат. Где использовать?

zakon_rro

Бытует мнение, что кассовый аппарат в розничной торговле, это как женщина на корабле. Не к добру.

Безудержный страх перед использованием кассовых аппаратов, пересиливает желание людей облегчить себе жизнь, и оставляет их в пещерном веке, на этапе использования каменных орудий (я имею ввиду ручку, тетрадку и, в лучшем случае, калькулятор). А между тем, на дворе уже ХХІ век! И мало того, что это не удобно, так еще не практично и не солидно, господа.

А ведь на самом деле все не так страшно как кажется.

Есть всего два варианта использования Регистраторов Расчетных Операций (кассовых аппаратов, фискальных регистраторов):

  1. Когда Вы ОБЯЗАНЫ их применять.
  2. Когда Вы МОЖЕТЕ их применять, если ХОТИТЕ. В этом случае регистрация в налоговой не нужна. Вы просто облегчаете себе внутренний учет.

Прежде всего определимся, в каких случаях  регистраторы расчетных операций  (РРО) обязательны к использованию ( т.е. должны работать  в фискальном  режиме, с регистрацией в налоговой инспекции).

Документы регламентирующие использование кассовых аппаратов и фискальных регистраторов.

Регламентируют это два документа.

  • «Закон України про застосування реєстраторів розрахункових   операцій у сфері торгівлі, громадського харчування  та послуг» :

«…Цей  Закон  визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,  громадського  харчування та  послуг.  Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

и

  • «Податковий кодекс України», о чем ненавязчиво сказано в вышеназванном законе «…Встановлення норм     щодо     незастосування    реєстраторів розрахункових операцій у інших законах,  крім Податкового  кодексу України, не допускається.» 

Казалось бы точка. Но нет. Есть еще статья 10 того же закона, не совсем понятная мне, но наверное очень умная.

  • «Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності  у   сфері   торгівлі,  громадського  харчування  та  послуг,  яким  дозволено   проводити   розрахункові   операції  без  застосування реєстраторів  розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок  та  книг  обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір  річного  обсягу  розрахункових  операцій з продажу товарів (надання  послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових  операцій  є  обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики і Державної податкової адміністрації  України.   Розрахункові   книжки   не  застосовуються  у  випадках  здійснення  підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону. » 

Перейдем собственно к использованию Регитсраторов расчетных операций ( в простонародье кассовых аппаратов и фискальных регистраторов).

Перефразировав поговорку «Разрешено  то, что не запрещено» в «Разрешено то, что разрешено»,  Определимся, где, согласно закона, РРО разрешается не применять:
«… Стаття 9.  Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ:
     1)  при  здійсненні  торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами,  установами і організаціями усіх форм  власності,  крім  підприємств   торгівлі   та   громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і  організацій  з  оформленням прибуткових  і  видаткових касових  ордерів  та  видачею відповідних квитанцій,  підписаних і завірених  печаткою  у встановленому порядку;
     2) при виконанні усіх банківських операцій (крім  операцій  з купівлі-продажу іноземної валюти);
     3) при  виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі,  якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з  оформленням  розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;
     4)   при   продажу   проїзних   і  перевізних  документів  із застосуванням   бланків  суворого  обліку  на  залізничному  (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і  звітних  документів  та  на автомобільному транспорті з видачею талонів,  квитанцій,  квитків  з  нанесеними  друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних  лотерей  через  електронну систему прийняття ставок, що контролюється  у  режимі  реального  часу  Державним казначейством України,   та   квитків  на  відвідування  культурно-спортивних  і видовищних  закладів
     Пункт  5  статті  9 виключено.  
     6)  при  продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями,  які  сплачують єдиний податок;
     Пункт  7  статті  9 виключено.
     8)  при  продажу  товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами,  які  отримали  пільговий  торговий  патент  для  продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України
     9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими  товарами  за  готівкові  кошти на ринках;  
     10) при  продажу  у  кіосках,  з  лотків  та розносок газет, журналів та інших видань,  листівок,  конвертів,  знаків  поштової оплати,  якщо  питома  вага  такої  продукції  становить  понад 50 відсотків   загального   товарообігу   за   відсутності    продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів,  а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену; 
     11) при продажу води,  молока,  квасу,  олії та живої риби  з автоцистерн,  цистерн,  бочок та бідонів;  страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних  навчальних   закладів  під  час  навчального процесу;  
     12)  якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з  розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо);  
     13) при  продажу  товарів  у  системах  електронної  торгівлі (комерції). 

Ну и небольшое дополнение из Налогового кодекса Украины:
«Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
 …296.10. Платники єдиного  податку  першої – третьої  груп  не застосовують реєстратори розрахункових операцій…»
Ну, как-то так!

И если вы попадете под какой либо из вышеизложенных пунктов, то соответственно вы можете использовать кассовый аппарат в личных целях, без регистрации в налоговой инспекции, для ведения внутреннего учета продаж. А что вам собственно это дает.? Давайте рассмотрим это в следующем посте.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.