Офіційний лист податкової щодо надання звітності про використання РРО з 1 січня 2013 року

 

Інформація з сайту “Вісник податкової служби України”


Лист ДПC України від 03.12.2012 р. № 10322/0/71-12/22-1317/1317

Щодо надання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв’язку

Державні податкові служби в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Окружна ДПС — Центральний офіс з обслуговування ВПП
Спеціалізовані ДПІ по роботі з ВПП

У зв’язку із введенням в дію з 01.01.2013 норм абзаців другого та третього п. 7 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265) щодо надання звітності про використання  реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією Національного банку України, повідомляємо таке.

Основною метою прийняття зазначених норм є створення більш комфортних умов для суб’єктів господарювання в частині надання можливості подання звітності про використання РРО в електронному вигляді, а також зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки.

Для забезпечення виконання норм Закону № 265 ДПС України розроблено проект, а Міністерством фінансів України видано наказ від 08.10.2012 №1057 «Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби» (далі — Вимоги та Порядок), який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за №1743/22055 та введений у дію з 05.11.2012 після офіційного опублікування.

Зазначені Вимоги та Порядок визначають загальні технічні вимоги до РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, модемів для передачі звітної інформації та основні принципи функціонування системи зберігання і збору даних РРО для державної податкової служби.

Крім того, 09.11.2012 ДПС України погоджено розроблений Національним банком України документ «НСМЕП. Супутні проекти. Технологія зберігання і збору даних РРО для ДПС. Протокол передачі інформації». Прийняття зазначених документів є необхідним кроком у створенні відповідних умов виробникам касової техніки для виробництва РРО нового покоління.

У подальшому на офіційному веб-сайті ДПС України та у засобах масової інформації спільно з НБУ буде надаватись необхідна для виробників касової техніки інформація.

Необхідно звернути увагу та довести до відома користувачів РРО, що виконання вимог щодо подання до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв’язку звітної інформації можливе як шляхом придбання нової касової техніки, а саме РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, так і шляхом доопрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі даних.

Одним із компонентів Системи зберігання і збору даних від РРО ДПС України за технологією НБУ є інформаційний еквайер — учасник платіжної системи  НСМЕП, який надає суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних РРО для ДПС та отримав від НБУ висновок про відповідність зазначеним вимогам та правилам роботи, визначеним НБУ.

Інформацію про суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність еквайерів, буде розміщено на офіційному веб-сайті ДПС України, доведено до платників податків через засоби масової інформації, центри сервісного обслуговування та органи ДПС на місцях.

Також необхідно зазначити, що відповідальність за неподання звітності в електронному вигляді згідно з п. 9 ст. 17 Закону №265 відповідно до п.п. 9 п. 25 Закону України від 02 грудня 2010 року №2756-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», враховуючи зміни, внесені Законами України  від 07 липня 2011 року №3609-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” та від 24 травня 2012 року №4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм», настає з 01 липня 2013 року.

Враховуючи викладене, основне завдання органів ДПС у першому півріччі 2013 року полягає в проведенні роз’яснювальної роботи та створенні необхідних умовдля подання суб’єктами господарювання звітності про використання РРО до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією НБУ.

Результати проведеної роз’яснювальної роботи будуть оцінюватись за кількістю звернень та скарг суб’єктів господарювання.

Попереджаю керівників органів ДПС про персональну відповідальність за вжиття вичерпних заходів із забезпечення впровадження з 01.01.2013 подання до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв’язку звітної інформації про використання РРО відповідно до п. 7 ст. 3 Закону №265.

 

Голова О. В. КЛИМЕНКО

 

Читайте так же  нашу, более раннюю, версию информационного письма.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.